М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд Мадан
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
ЗА ГРАЖДАНИ
Единен портал за електронно правосъдие
Информационен бюлетин
Обяви / Съобщения
Свободни работни места
Вътрешни правила
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Съдебни заседатели
Указател
Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Съдебен район Смолян
 Районен съд Мадан    Контакти  
 

РАЙОНЕН СЪД  МАДАН

гр.Мадан
ул. "Обединение" № 8

тел.: 0308 / 2 21 17;  2 34 97;  2 30 01

факс: 0308 / 2 21 17

e-mail: court_madan@mail.bg

за кореспонденция с адвокати и вещи лица - rs_madan@mail.bg

 

 


 

Държавни такси - може да се заплащат и в сградата на Районен съд -Мадан с  всички видове карти чрез ПОС терминал  в стая №3 / бюро съдимост /


         

         Съдебно изпълнителна служба при Районен съд - Мадан е регистрирана по ДДС. Молим таксите по изпълнителните дела да се внасят с включен ДДС.


  ВАЖНО!!!  Считано от 18.08.2017 г. Районен съд - Мадан е включен в информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове поддържан от БНБ, за извършване на справки  по електронен път за: номерата на банкови сметки на физически или юридически лица; за лицата наематели на сейфове в банките. За извършване на справка за едно лице се заплаща предварително държавна такса от 0.80 лв. платима по сметка на Районен съд Мадан.

 

 


Агенция по вписванията:

BG21CREX92603114548701- Транзитна сметка, обслужваща Имотен регистър 

  BIC код: CREXBGSF,   ТБ "ТОКУДА БАНК" АД  

 гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 21 17, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР