М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд Мадан
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
ЗА ГРАЖДАНИ
Единен портал за електронно правосъдие
Информационен бюлетин
Обяви / Съобщения
Свободни работни места
Вътрешни правила
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Съдебни заседатели
Указател
Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Съдебен район Смолян
 Районен съд Мадан    Вашите права в ЕС - Информация и процедури  
 

 


 

Завеждане на дело в Европейския съюз

Европейски съдебен атлас по гражданскоправни въпроси и процедури 

Процедура по развод

Родителска отговорност за децата

Определяне на издръжка

Фалит 

Опростени и ускорени процедури за разрешаване на спореове
в Европейския съюз
 

Обезщетение за жертви от престъпление

Алтернативно решаване на спорове 

Правна помощ в Европейския съюз 

Насоки на гражданите относно трансгранични гражданскоправни
спорове в Европейския съюз

 

 

 


 гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 21 17, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР