М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд Мадан
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
ЗА ГРАЖДАНИ
Единен портал за електронно правосъдие
Информационен бюлетин
Обяви / Съобщения
Свободни работни места
Вътрешни правила
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Съдебни заседатели
Указател
Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Януари и Февруари 2018г.
Декември 2017г.
Ноември 2017г.
Септември и Октомври 2017г.
Юли и Август 2017г.
Май и Юни 2017г.
Март и Април 2017г.
Февруари 2017г.
Януари 2017г.
Декември 2016г.
Ноември 2016г.
Октомври 2016г.
Август и Септември 2016г.
Юли 2016г.
Юни 2016г.
Май 2016г.
Април 2016г.
Март 2016г.
Февруари 2016г.
Януари 2016г.
Съдебен район Смолян
 ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  
 Постановени съдебни актове по граждански и наказателни дела

 

 


 

                                               

Съдебни актове на Районен съд Мадан,

публикувани съгласно Решение на Висшия съдебен съвет от 31.07.2008 г. и на основание чл.64 от Закона за съдебната власт при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация

 

 


 

                    За разглеждането на публикуваните в сайта съдебни актове са необходими
                                                                няколко стъпки:

              - от лявото меню след секцията "Постановени съдебни актове " се избира месеца
                в който е постановен 
търсеният съдебен акт;

             - избира се съответният съдебен акт като подредбата е според типа на делото
               и датата на постановяване;

 

 


 

 

 гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 21 17, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР