М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Информационен бюлетин
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Ноември 2018г.
Октомври 2018г.
Август и Септември 2018г.
Юли 2018г.
Юни 2018г.
Май 2018г.
Март и Април 2018г.
Януари и Февруари 2018г.
Декември 2017г.
Ноември 2017г.
Септември и Октомври 2017г.
Юли и Август 2017г.
Май и Юни 2017г.
Март и Април 2017г.
Февруари 2017г.
Януари 2017г.
Декември 2016г.
Ноември 2016г.
Октомври 2016г.
Август и Септември 2016г.
Юли 2016г.
Юни 2016г.
Май 2016г.
Април 2016г.
Март 2016г.
Февруари 2016г.
Януари 2016г.
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  
 Постановени съдебни актове по граждански и наказателни дела

 

 


 

                                               

Съдебни актове на Районен съд Мадан,

публикувани съгласно Решение на Висшия съдебен съвет от 31.07.2008 г. и на основание чл.64 от Закона за съдебната власт при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация

 

 


 

                    За разглеждането на публикуваните в сайта съдебни актове са необходими
                                                                няколко стъпки:

              - от лявото меню след секцията "Постановени съдебни актове " се избира месеца
                в който е постановен 
търсеният съдебен акт;

             - избира се съответният съдебен акт като подредбата е според типа на делото
               и датата на постановяване;

 

 


 

 

 гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР