М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Информационен бюлетин
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Бюджет на РС - Мадан
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 РАЙОНЕН СЪД МАДАН    Обяви / Съобщения  
 Обяви / Съобщения

  По инициатива на Висшия съдебен съвет и във връзка с реализиране на информационна кампания „Ден на отворените врати“ под наслов  „Открито за съдебната власт“ и Заповед № РД-09-32 от 25.12.2019 год. на административния ръководител Районен съд Мадан организира Ден на отворените врати в Районен съд Мадан на 23 април 2019 г. /вторник/ от 9.00 часа до 16.00 часа. 

  Целта е да се даде възможност за повишаване на правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната система.

 Темата, по която ще се проведе Денят на отворените врати в Районен съд  Мадан е „Съдебната система – позната и достъпна за гражданите“.

   Желаещите граждани, ученици и журналисти, които проявяват интерес да научат повече за структурата на съда и съдебната власт като цяло,  спецификата в работата на магистратите и функциите на Районен съд  гр. Мадан, могат да посетят помещенията на съда в сградата, находяща се на адрес гр. Мадан, ул.“Обединение“ № 8, на 23.04.2019 г. от 9.00 до 16.00 часа.

 
 

ПРОГРАМА

 

ЗА “ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”

В РАЙОНЕН СЪД  -  МАДАН

23 април 2019 г.

  

 9.00 часа – Разглеждане на работните помещения – деловодство, кабинети и съдебни зали на Районен съд - Мадан и запознаване с възможностите за предоставяне на съдебно – административни услуги и информация.

  10.00 часа – Запознаване със структурата на съдебната система, спецификата на работа на магистратите, с функциите на Районен съд - Мадан, правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала.

  11.00 часа – Среща на административния ръководител на съда с граждани, ученици от училища и др. посетители, който ги запознава със структурата на съда.

    14.00 часа – Провеждане на симулативен процес с участие на ученици от Средно училище „Отец Паисий“ гр. Мадан - пресъздаване на съдебно заседание по наказателно дело  - действителен случай разгледан в Районен съд Мадан.  

  През целия ден ще има свободен достъп до канцелариите на съда.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Публикувано на: 25.01.2019г.
гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР