М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд Мадан
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Информационен бюлетин
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
ЗА ГРАЖДАНИ
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Указател
Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
Свободни работни места
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Съдебен район Смолян
 Районен съд Мадан    Обявления за публична продан  
 Обявления за публична продан
Обявление за публична продан по изпълнително дело № 25 / 2015г.

Обявление за публична продан по изпълнително дело № 18/ 2016г.

Обявление за публична продан по изпълнително дело № 94 / 2012г.

Обявление за публична продан по изпълнително дело № 94 / 2012г.


 

 

 

 

 

 

 

 гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 21 17, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР