М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд Мадан
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Информационен бюлетин
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Указател
Свободни работни места
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Съдебен район Смолян
 Районен съд Мадан    График на съдебните заседания  
 

График на съдебните заседания за периода:

15.07.2018г. – 31.07.2018г.  

 

17.07.2018г.

Зала 2                         Съдия: Димитър Стратиев

10:30  20185430100076  Гражданско дело

 

18.07.2018г.

Зала 2                        Съдия: Димитър Стратиев

10:30  20175430200060  Наказателно дело

 

24.07.2018г.

Зала 2                        Съдия: Димитър Стратиев

10:00  20185430100241  Гражданско дело

 

25.07.2018г.

Зала 1                         Съдия: Гергана Кузманова

10:30  20185430100162  Гражданско дело

10:50  20185430100243  Гражданско дело

11:10  20185430100212  Гражданско дело

11:30  20185430100026  Гражданско дело

 

31.07.2018г.

Зала 2                        Съдия: Димитър Стратиев

10:30  20185430200080  Наказателно дело

10:30  20185430200001  Наказателно дело

 

 гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 21 17, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР