М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Информационен бюлетин
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Бюджет на РС - Мадан
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 РАЙОНЕН СЪД МАДАН    График на съдебните заседания  
 

График на съдебните заседания за периода:

15.03.2019г. – 31.03.2019г.  

 

19.03.2019г.

Зала 2                         Съдия: Димитър Стратиев

14:30 20195430200010  Наказателно дело

 

21.03.2019г.

Зала 2               Съдия: Димитър Стратиев

10:30  20185430100355  Гражданско дело

14:30  20185430200115  Наказателно дело

15:00  20195430200024  Наказателно дело

 

22.03.2019г.

Зала 2                        Съдия: Димитър Стратиев

10:30  20195430100012  Гражданско дело

 

26.03.2019г.

Зала 1                             Съдия: Володя Янков

10:00   20195430200009  Наказателно дело    

Зала 2                         Съдия: Димитър Стратиев

10:30  20185430100437  Гражданско дело

14:30  20185430100427  Гражданско дело

 

27.03.2019г.

Зала 2                         Съдия: Димитър Стратиев

10:30   20195430100061  Гражданско дело

14:30   20195430200017  Наказателно дело    

Зала 1                            Съдия: Росица Кокудева

09:50   20195430100014  Гражданско дело

10:00   20195430100106  Гражданско дело

10:30   20185430100163  Гражданско дело

11:00   20185430100360  Гражданско дело

11:00   20195430100009  Гражданско дело

11:30   20185430100256  Гражданско дело

11:40   20195430100051  Гражданско дело

 

28.03.2019г.

Зала 2                         Съдия: Димитър Стратиев

10:30   20185430200125  Наказателно дело    

14:30   20145430100084  Гражданско делогр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР