М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд Мадан
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
ЗА ГРАЖДАНИ
Единен портал за електронно правосъдие
Информационен бюлетин
Обяви / Съобщения
Свободни работни места
Вътрешни правила
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Съдебни заседатели
Указател
Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Съдебен район Смолян
 Районен съд Мадан    График на съдебните заседания  
 

График на съдебните заседания за периода:

01.12.2017г. – 31.12.2017г.  

04.12.2017г.

Зала 2

10:00  20175430100340  Гражданско дело

14:00  20165430100347  Гражданско дело

 

05.12.2017г.

Зала 2

09:30  20175430200126  Наказателно дело

14:00  20175430200128  Наказателно дело

 

06.12.2017г.

Зала 2

09:00  20175430100270  Гражданско дело

09:50  20175430100411  Гражданско дело

10:00  20175430100302  Гражданско дело

10:00  20175430200058  Наказателно дело

10:30  20175430200026  Наказателно дело

11:00  20175430100304  Гражданско дело

11:30  20175430100379  Гражданско дело

12:00  20175430100355  Гражданско дело

13:00  20175430100434  Гражданско дело

13:30  20175430100220  Гражданско дело

14:00  20175430100167  Гражданско дело

 

07.12.2017г.

Зала 2

09:30  20175430200154  Наказателно дело

14:00  20175430200092  Наказателно дело

 

12.12.2017г.

Зала 2

13:30  20175430200060  Наказателно дело

 

13.12.2017г.

Зала 2

09:30  20175430200139  Наказателно дело

10:00  20175430200155  Наказателно дело

10:00  20175430100275  Гражданско дело

10:30  20175430100397  Гражданско дело

11:00  20175430100452  Гражданско дело

13:30  20175430200144  Наказателно дело

 

14.12.2017г.

Зала 2

09:30  20175430100433  Гражданско дело

10:00  20175430100084  Гражданско дело

15:00  20175430200140  Наказателно дело

16:00  20175430200142  Наказателно дело

 

15.12.2017г.

Зала 2

09:30  20175430200149  Наказателно дело

 

19.12.2017г.

Зала 2

09:30  20175430100230  Гражданско дело

11:00  20175430100418  Гражданско дело

13:30  20175430100063  Гражданско дело

15:00  20175430100281  Гражданско дело

 

20.12.2017г.

Зала 2

09:30  20175430200161  Наказателно дело

10:30  20175430100329  Гражданско дело

13:30  20175430100306  Гражданско дело

15:00  20175430200146  Наказателно дело

 

21.12.2017г.

Зала 2

09:30  20175430100422  Гражданско дело

13:30  20175430100278  Гражданско дело

14:00  20175430200163  Наказателно дело

15:00  20175430200129  Наказателно делогр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 21 17, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР