М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд Мадан
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
ЗА ГРАЖДАНИ
Единен портал за електронно правосъдие
Информационен бюлетин
Обяви / Съобщения
Свободни работни места
Вътрешни правила
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Съдебни заседатели
Указател
Декларации по чл.12, т.2 от ЗПУКИ
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Съдебен район Смолян
 Районен съд Мадан    График на съдебните заседания  
 

График на съдебните заседания за периода:

01.10.2017г. – 31.10.2017г.

           

02.10.2017г.

Зала 2

          09:30  20175430100105 Гражданско дело

10:30  20165430100347 Гражданско дело

13:30  20165430100370 Гражданско дело

 

03.10.2017г.

Зала 2

09:30  20175430200060  Наказателно дело

11:00  20175430200100  Наказателно дело

13:30  20175430100195  Гражданско дело

15:00  20165430200227  Наказателно дело

 

04.10.2017г.

Зала 2

09:30  20175430100220  Гражданско дело

13:30  20175430100184  Гражданско дело

14:30  20175430100186  Гражданско дело

15:30  20175430100183  Гражданско дело

 

05.10.2017г.

Зала 2

09:30  20175430100185  Гражданско дело

10:30  20175430100223  Гражданско дело

14:30  20175430100285  Гражданско дело

 

09.10.2017г.

Зала 2

10:00  20175430100340  Гражданско дело

10.10.2017г.

Зала 2

09:30  20175430200092  Наказателно дело

13:30  20175430200102  Наказателно дело

 

11.10.2017г.

Зала 2

10:00  20145430100084  Гражданско дело

13:30  20175430100268  Гражданско дело

14:00 20175430100063  Гражданско дело

14:00 20175430100353  Гражданско дело

 

12.10.2017г.

Зала 2

09:30  20175430200083  Наказателно дело

10:30  20175430200113  Наказателно дело

13:30  20175430200108  Наказателно дело

14:30  20175430200111  Наказателно дело

 

 

16.10.2017г.

Зала 2

13:30  20175430200026  Наказателно дело

 

17.10.2017г.

Зала 2

11:30  20165430100086  Гражданско дело

14:00  20175430100374  Гражданско дело

14:30  20175430100375  Гражданско дело

15:00  20175430100376  Гражданско дело

 

18.10.2017г.

Зала 2

09:30  20175430100258  Гражданско дело

09:30  20175430200116  Наказателно дело

09:40  20175430100187  Гражданско дело

10:00  20175430100146  Гражданско дело

10:00  20175430200118  Наказателно дело

10:30  20175430100006  Гражданско дело

14:30  20175430200094  Наказателно дело


19.10.2017г.

Зала 2

13:30  20175430100039  Гражданско дело

13:30  20175430100229  Гражданско дело

 

24.10.2017г.

Зала 2

09:30  20175430200058  Наказателно дело

13:30  20175430100377  Гражданско дело

 

 гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 21 17, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР