М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд Мадан
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
ЗА ГРАЖДАНИ
Единен портал за електронно правосъдие
Информационен бюлетин
Обяви / Съобщения
Свободни работни места
Вътрешни правила
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Съдебни заседатели
Указател
Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Съдебен район Смолян
 Районен съд Мадан    График на съдебните заседания  
 

График на съдебните заседания за периода:

12.02.2018г. – 16.03.2018г.  

 

14.02.2018г.

Зала 2

09:30  20175430100279  Гражданско дело

09:50  20175430100280  Гражданско дело

10:10  20175430100282  Гражданско дело

10:30  20175430100283  Гражданско дело

10:50  20175430100258  Гражданско дело

15:00  20185430100015  Гражданско дело

 

20.02.2018г.

Зала 2

10:00  20185430100025  Гражданско дело

14:00  20175430100063  Гражданско дело

15:00  20185430200012  Наказателно дело

 

21.02.2018г.

Зала 2

10:00  20175430200060  Наказателно дело

10:00  20185430100024  Гражданско дело

10:10  20185430100023  Гражданско дело

10:20  20185430100048  Гражданско дело

14:00  20185430200011  Наказателно дело

14:30  20175430100250  Гражданско дело

 

22.02.2018г.

Зала 2

10:00  20175430100329  Гражданско дело

14:00  20175430100391  Гражданско дело

 

27.02.2018г.

Зала 2

10:00  20185430200018 Наказателно дело

14:00  20185430200003 Наказателно дело

 

28.02.2018г.

Зала 2

09:30  20175430100417  Гражданско дело

09:45  20175430100275  Гражданско дело

10:00  20185430200022  Наказателно дело

10:30  20175430100053  Гражданско дело

11:00  20185430200173  Наказателно дело

14:00  20185430200159  Наказателно дело

 

01.03.2018г.

Зала 2

14:00  20185430100041  Гражданско дело

14:00  20175430100399  Гражданско дело

 

06.03.2018г.

Зала 2

10:00  20185430100043  Гражданско дело

14:00  20175430100307  Гражданско дело

 

07.03.2018г.

Зала 2

10:00  20175430100048  Гражданско дело

10:00  20185430100042  Гражданско дело

10:20  20185430100062  Гражданско дело

10:30  20175430100202  Гражданско дело

11:00  20175430100330  Гражданско дело

 

13.03.2018г.

Зала 2

09:30  20175430100373  Гражданско дело

10:00  20185430100047  Гражданско дело

11:00  20175430200166  Наказателно дело

14:00  20185430200001  Наказателно дело

15:30  20175430100380  Гражданско дело

 

14.03.2018г.

Зала 2

09:30  20175430100464  Гражданско дело

10:00  20165430100152  Гражданско дело

11:00  20175430200128  Наказателно дело

14:00  20175430200126  Наказателно дело


15.03.2018г.

Зала 2

10:00  20175430100289  Гражданско дело

10:30  20175430200092  Наказателно дело

14:00  20175430200058  Наказателно дело

15:00  20185430200009  Наказателно дело

 

 

 гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 21 17, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР