М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Информационен бюлетин
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 РАЙОНЕН СЪД МАДАН    График на съдебните заседания  
 

График на съдебните заседания за периода:

15.11.2018г. – 30.11.2018г.  


20.11.2018г

Зала 2                           Съдия: Димитър Стратиев          

10:30  20165430100358  Гражданско дело

14:30  20185430200104  Наказателно дело

 

21.11.2018г.

Зала 2                        Съдия: Тоничка Кисьова

09:30  20185430100325  Гражданско дело

09:40  20185430100324  Гражданско дело

09:50  20185430100326  Гражданско дело

10:00  20185430100338  Гражданско дело

10:30  20185430100256  Гражданско дело

11:00  20185430100026  Гражданско дело

Зала 1                           Съдия: Димитър Стратиев

10:30  20185430200094  Наказателно дело

14:30  20185430200118  Наказателно дело


22.11.2018г.

Зала 2                        Съдия: Димитър Стратиев

10:30  20185430200112  Наказателно дело

14:30  20185430200095  Наказателно дело

 

27.11.2018г.

Зала 1                         Съдия: Димитър Стратиев

10:30  20185430100289  Гражданско дело


28.11.2018г.

Зала 2                        Съдия: Димитър Стратиев

10:30  20185430100322  Гражданско дело

14:30  20185430200107  Наказателно дело


29.11.2018г.

Зала 2                        Съдия: Димитър Стратиев

10:30  20185430200106  Наказателно дело

14:30  20185430100382  Гражданско дело

 

30.11.2018г.

Зала 2                        Съдия: Димитър Стратиев

10:30  20185430100282  Гражданско дело

 

 гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР