М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Бюджет на РС - Мадан
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Защита на личните данни
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 РАЙОНЕН СЪД МАДАН    График на съдебните заседания  
 

График на съдебните заседания за периода:

01.09.2019г. – 30.09.2019г.  

 

04.09.2019г.

Зала 2                Съдия: Володя Янков

10:30  20195430100249 Гражданско дело

11:00  20195430100209 Гражданско дело

11:30  20195430100279 Гражданско дело

 

05.09.2019г.

Зала 2               Съдия: Володя Янков

11:00  20195430200057 Наказателно дело

 

10.09.2019г.

Зала 2               Съдия: Володя Янков

10:30  20195430200072 Наказателно дело

11:00  20195430200071 Наказателно дело

 

11.09.2019г.

Зала 2        Съдия: Командирован съдия

10:00   20185430100315  Гражданско дело

10:30   20185430100277  Гражданско дело

11:00   20185430100355  Гражданско дело

11:30   20195430100163  Гражданско дело


16.09.2019г.

Зала 2               Съдия: Володя Янков

11:00  20195430200076  Наказателно дело

 

18.09.2019г.

Зала 2                Съдия: Володя Янков

10:30   20195430100252  Гражданско дело

11:00   20195430100143  Гражданско дело

11:30   20195430100264  Гражданско дело

 

19.09.2019г.

Зала 2                Съдия: Володя Янков

10:00   20195430100287  Гражданско дело

10:10   20195430100286 Гражданско дело

 

20.09.2019г.

Зала 2                 Съдия: Володя Янков

10:30   20195430100250  Гражданско дело

 

24.09.2019г.

Зала 2                 Съдия: Володя Янков

10:30   20195430100196  Гражданско дело

11:00   20195430100182  Гражданско дело

11:30   20185430100066  Гражданско дело

 

26.09.2019г.

Зала 2       Съдия: Командирован съдия

10:00   20185430100194  Гражданско дело

10:30   20195430100179  Гражданско дело

11:30   20185430100442  Гражданско дело

11:40   20175430100302  Гражданско дело
гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР