М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Бюджет на РС - Мадан
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Защита на личните данни
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 РАЙОНЕН СЪД МАДАН    График на съдебните заседания  
 

График на съдебните заседания за периода:

01.03.2020г. – 31.03.2020г.  

 

04.03.2020г.

10:40   20205430200035  Наказателно дело

11:00   20195430100427  Гражданско дело

11:20   20205430200016  Наказателно дело

11:30   20205430200012  Наказателно дело

11:40   20205430200014  Наказателно дело

 

05.03.2020г.

10:00   20185430100318  Гражданско дело

10:10   20195430100278  Гражданско дело

10:20   20195430100405  Гражданско дело

10:30   20205430200001  Наказателно дело

10:30   20195430100393  Гражданско дело

11:00   20175430100302  Гражданско дело

11:00   20195430200123 Наказателно дело

11:20   20205430100007  Гражданско дело

 

10.03.2020г.

10:30  20205430100023  Гражданско дело

10:40  20195430200130  Наказателно дело

10:50  20195430200106  Наказателно дело

 

11.03.2020г.

10:30   20205430100028  Гражданско дело

10:40   20205430200025  Наказателно дело

10:50   20205430200028  Наказателно дело

 

12.03.2020г.

10:00   20195430100373  Гражданско дело

11:00   20145430100084 Гражданско дело

11:00   20205430200126  Наказателно дело

11:10   20195430100391  Гражданско дело

11:20   20205430200010  Наказателно дело

11:20   20195430100225  Гражданско дело

11:30  20195430100009  Гражданско дело

 

17.03.2020г.

10:30   20205430200033  Наказателно дело

10:40   20205430200032  Наказателно дело

 

18.03.2020г.

10:30   20205430100001  Гражданско дело

 

19.03.2020г.

10:00   20195430100421   Гражданско дело

10:50   20195430100228   Гражданско дело

11:00   20195430100124   Гражданско дело

 

24.03.2020г.

10:30   20205430200022  Наказателно дело

 

25.03.2020г.

10:30   20205430100046   Гражданско дело

10:40   20205430100045   Гражданско дело

 

26.03.2020г.

10:00   20195430100049  Гражданско дело

10:20   20195430100175  Гражданско дело

10:30   20195430100281  Гражданско дело

10:40   20195430100177  Гражданско дело

11:00   20195430100156  Гражданско дело

11:30   20195430100163  Гражданско дело

 

31.03.2020г.

10:30   20205430200017  Наказателно дело

 

 
гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР