М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд Мадан
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Информационен бюлетин
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
ЗА ГРАЖДАНИ
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Указател
Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
Свободни работни места
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Съдебен район Смолян
 Районен съд Мадан    График на съдебните заседания  
 

График на съдебните заседания за периода:

01.05.2018г. – 31.05.2018г.  

02.05.2018г.

Зала 1             Съдия: Димитър Стратиев

10:00  20185430200051  Наказателно дело

 

Зала 2             Съдия: Сийка Златанова

09:45  20185430100030  Гражданско дело

10:00  20185430100031  Гражданско дело

10:15  20185430100032  Гражданско дело

10:30  20185430100033  Гражданско дело

10:45  20185430100034  Гражданско дело

11:00  20175430100275  Гражданско дело

 

03.05.2018г.

Зала 2                     Съдия: Димитър Стратиев

10:30  20175430100048  Гражданско дело

16:00  20185430200045  Наказателно дело

 

08.05.2018г.

Зала 2                        Съдия: Димитър Стратиев

14:30  20185430200046  Наказателно дело

 

09.05.2018г.

Зала 2                         Съдия: Димитър Стратиев

10:00  20185430100082  Гражданско дело

10:30  20185430200087  Наказателно дело

14:00  20185430200018  Наказателно дело

 Зала 1                       Съдия: Сийка Златанова

14:00  20185430100088  Гражданско дело

15:00  20185430100085  Гражданско дело

 

10.05.2018г.

Зала 2                        Съдия: Димитър Стратиев

10:30  20175430200173  Наказателно дело

11:40  20185430100103  Гражданско дело

14:00  20185430200009  Наказателно дело

15:30  20185430100080  Гражданско дело

               

16.05.2018г.

Зала 2              Съдия: Сийка Златанова

09:30  20175430100156  Гражданско дело

10:30  20175430100330  Гражданско дело

                        Съдия: Димитър Стратиев

10:30  20175430200060  Наказателно дело

14:00  20175430100399  Гражданско дело

16:00  20175430200166  Наказателно дело

 

17.05.2018г.

Зала 2                        Съдия: Димитър Стратиев

10:30  20175430100063  Гражданско дело

14:00  20185430200003  Наказателно дело

15:30  20185430100043  Гражданско дело

16:00  20185430200018  Наказателно дело

 

18.05.2018г.

Зала 2                        Съдия: Димитър Стратиев

10:30  20165430100358  Гражданско дело

 

22.05.2018г.

Зала 2                        Съдия: Димитър Стратиев

10:00  201754301000391  Гражданско дело

16:00  20185430100076  Гражданско дело


16:30  20185430200023  Наказателно дело

 

23.05.2018г.

Зала 2                        Съдия: Сийка Златанова

10:00  20185430100153  Гражданско дело

10:00  20175430100202  Гражданско дело

11:00  20175430100340  Гражданско дело

 

30.05.2018г.

Зала 2                        Съдия: Володя Янков

          10:00  20185430200064  Наказателно дело

          14:00  20185430200066  Наказателно дело

Зала 2                        Съдия: Димитър Стратиев

10:30  20185430200001  Наказателно дело

14:00  20185430200036  Наказателно дело

16:00  20175430100461  Гражданско дело

 

31.05.2018г.

Зала 2                        Съдия: Димитър Стратиев

10:30  20175430100381  Гражданско дело

14:30  20185430100022  Гражданско дело

 гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 21 17, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР