М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд Мадан
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Информационен бюлетин
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Указател
Свободни работни места
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Съдебен район Смолян
 Районен съд Мадан    График на съдебните заседания  
 

График на съдебните заседания за периода:

  01.09.2018г. – 30.09.2018г.  

14.09.2018г.

Зала 2                         

14:00  20185430100284  Гражданско дело

 

18.09.2018г.

Зала 2             Съдия: Димитър Стратиев

10:30  20175430100399  Гражданско дело

14:00  20185430100278  Гражданско дело

14:15  20185430100279  Гражданско дело

 

19.09.2018г.

Зала 2               Съдия: Димитър Стратиев

10:30  20175430100451  Гражданско дело

14:00  20185430100152  Гражданско дело

Зала 1

10:00  20145430100376  Гражданско делo

10:30  20185430100045  Гражданско дело

11:00  20175430100083  Гражданско дело

11:30  20185430100082  Гражданско дело

 

20.09.2018г.

Зала 1             Съдия: Димитър Стратиев

10:00  20185430100211  Гражданско дело

14:00  20185430200087  Наказателно дело

15:30  20185430200088  Наказателно дело

 

25.09.2018г.

Зала 2               Съдия: Димитър Стратиев

10:30  20165430100358  Гражданско дело

14:00  20185430200001  Наказателно дело

 

26.09.2018г.

Зала 2              Съдия: Димитър Стратиев

10:30  20185430100022  Гражданско дело

14:00  20185430100210  Гражданско дело

 

27.09.2018г.

Зала 2             Съдия: Димитър Стратиев    

10:30  20185430100068  Гражданско дело

14:30  20185430100281  Гражданско дело

           

 гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 21 17, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР