М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Бюджет на РС - Мадан
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Защита на личните данни
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 РАЙОНЕН СЪД МАДАН    График на съдебните заседания  
 

График на съдебните заседания за периода:

01.12.2019г. – 31.12.2019г.  


05.12.2019г.

Зала 2                  Съдия: Деян Вътов

10:30   20175430100302  Гражданско дело

11:00   20195430100049 Гражданско дело

11:30   20195430100245  Гражданско дело

12:00   20195430100009  Гражданско дело

13:00   20145430100084  Гражданско дело

Зала 1                 Съдия: Володя Янков

10:30   20195430100143  Гражданско дело

 

11.12.2019г.

Зала 1                 Съдия: Володя Янков

10:30  20195430200119  Наказателно дело

 

12.12.2019г.

Зала 1                 Съдия: Володя Янков

10:30   20195430100303  Гражданско дело

 Зала 2                  Съдия: Деян Вътов

10:00   20195430100389  Гражданско дело

10:30   20195430100228  Гражданско дело

11:00   20185430100360  Гражданско дело

11:30   20195430100248  Гражданско дело

12:00   20195430100278  Гражданско дело

12:30   20195430100259  Гражданско дело

13:00   20195430100319  Гражданско дело


13.12.2019г.

Зала 2                  Съдия: Володя Янков

                10:30  20195430200120  Наказателно дело


16.12.2019г.

Зала 2                  Съдия: Деян Вътов

14:00   20195430100142  Гражданско дело


18.12.2019г.

Зала 2                   Съдия: Володя Янков

10:30   20195430100298  Гражданско дело

10:50  20195430200113   Наказателно дело

           11:10   20195430100281  Гражданско дело

 Зала 1                   Съдия: Деян Вътов

10:00   20195430100344  Гражданско дело

11:00   20195430100258  Гражданско дело


19.12.2019г.

Зала 1                  Съдия: Володя Янков

10:30   20195430100324  Гражданско дело

Зала 2                   Съдия: Деян Вътов

10:00   20185430100318  Гражданско дело

10:30   20195430100262  Гражданско дело

           11:00   20195430100156  Гражданско дело
           11:30   20195430100282  Гражданско дело
                12:30   20195430100343  Гражданско дело


 
гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР