М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд Мадан
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
ЗА ГРАЖДАНИ
Единен портал за електронно правосъдие
Информационен бюлетин
Обяви / Съобщения
Свободни работни места
Вътрешни правила
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Съдебни заседатели
Указател
Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Съдебен район Смолян
 Районен съд Мадан  
 Представяне на Районен съд Мадан

         Сградата на Районния съд се намира в централаната зоана на гр. Мадан. 
   До м.Септември 1998 год. съдът се помещава в една от най-старите сгради в града. През същата година започва реконструкцията и изграждането на нова съдебна палата, който птиключва през м.Ноември 1999 год. и от тогава Районния съд се помещава в съдебната палата на ул."Обединение" № 8.
   Понастоящем Районен съд Мадан разполага с две съдебни зали, модерни и добре оборудвани кабинети за съдиите и съдебните служители
.

Общините обслужвани от Районен съд Мадан са: 
Община Мадан
с. Арпаджик, с.Борика, с.Бориново, с.Боровина, с.Букова поляна, с.Буково. с.Вехтино, с.Високите, с.Вранинци, с.Върба, с.Върбина, с.Въргов дол, с.Габрина, с.Галище, с.Дирало, с.Дишлийци, с.Долие, с.Касапско, с.Кориите, с.Крайна, с.Крушев дол, с.Купен, с.Леска, с.Лещак, с.Ливаде, с.Ловци, с.Миле, с.Митовска, с.Мъглища, с.Петров дол, с.Печинско, с.Планинци, с.Равнил, с.Равнища, с.Равно нивище, с.Рустан, с.Средногорци, с.Стайчин дол, с.Студена, с.Тънкото, с.Уручовци, с.Цирка, с.Чурка, с.Шаренка

Община Рудозем
с.Боево, с.Борие, с.Бърчево, с.Бяла река, с.Витина, с.Войкова лъка, с.Грамаде, с.Добрева череша, с.Дъбова, с.Елховец, с.Иваново, с.Кокорци, с.Мочуре, с.Оглед, с.Пловдивци, с.Поляна, с.Равнината, с.Рибница, с.Сопотот, с.Чепинци


 ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

За разглеждането на публикуваните в сайта съдебни актове са необходими няколко стъпки:

                                                        

- от лявото меню след секцията "Постановени съдебни актове" се избира месеца в който е постановен търсения съдебен акт;

                                                        

избира се съответния съдебен акт като подредбата е според типа на делото и датата на постановяване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 21 17, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР