М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд Мадан
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Информационен бюлетин
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Указател
Свободни работни места
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
Образци на документи
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Съдебен район Смолян
 ЗА ГРАЖДАНИ  
 ЗА ГРАЖДАНИ

Брошура - СТРУКТУРА И  ФУНКЦИИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Брошура - СИГНАЛИЗИРАНЕ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И

   ПРАВАТА  НА ГРАЖДАНИТЕ КАТО СВИДЕТЕЛИ

 

 

Правила на Районен съд Мадан за предоставяне

на електронен достъп до информация по съдебни дела 

       Приложение 1: Искане за изпращане на незаверени копия от протоколи и заключения на вещи лица

 Приложение 2: Искане за предоставяне на достъп до единен портал

 

 гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 21 17, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР