М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Бюджет на РС - Мадан
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Защита на личните данни
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Ноември и Декември 2019г.
Септември и Октомври 2019г.
Юли и Август 2019г.
Май и Юни 2019г.
Март и Април 2019г.
Януари и Февруари 2019г.
Ноември и Декември 2018г.
Октомври 2018г.
Август и Септември 2018г.
Юли 2018г.
Юни 2018г.
Май 2018г.
Март и Април 2018г.
Януари и Февруари 2018г.
Декември 2017г.
Ноември 2017г.
Септември и Октомври 2017г.
Юли и Август 2017г.
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ    Юли и Август 2017г.  
 Постановени съдебни актове за месец Юли и Август 2017г.


          ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Решение № 87 дело 20165430100365

Протоколно определение № 188 дело 20175430100172

Решение № 91 дело 20175430100142

Протоколно определение № 193 дело 20175430100234

Решение № 94 дело 20175430100224

Решение № 96 дело 20175430100037

Решение № 99 дело 20175430100147

Решение №100 дело 20175430100014

Решение №102 дело 20175430100259

Решение № 103 дело 20175430100233

Определение № 204 дело 20175430100222

Решение № 107 дело 20165430100350

Решение № 108 дело 20175430100023  

Определение № 217 дело 20175430100082 

Решение № 112 дело 20175430100276

Решение № 113 дело 20175430100297

Решение № 114 дело 20175430100296

Решение № 116 дело 20175430100003

Определение № 207 дело 20175430100083

Определение № 219 дело 20175430100116 

Определение № 233 дело 20175430100175

Определение № 229 дело 20175430100200

Определение № 230 дело 20175430100262

Определение № 249 дело 20175430100345

Решение № 119 дело 20175430100227

Определение № 243 дело 20175430100117

Решение № 123 дело 20175430100101

Решение № 122 дело 20175430100315

              НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Присъда № 6 дело 20175430200068          Мотиви № 6 дело 20175430200068

Протоколно определение № 187 дело 20175430200064

Протоколно определение № 189 дело 20175430200082

Решение № 97 дело 20175430200049

Протоколно определение № 197 дело 20175430200088

Решение № 101 дело 20175430200042

Протоколно определение № 208 дело 20175430200090

Решение № 104 дело 20175430200040

Решение № 106 дело 20175430200011       Мотиви № 106 дело 20175430200011

Присъда № 7 дело 20175430200081            Мотиви № 7 дело 20175430200081

Присъда № 8 дело 20175430200078            
Мотиви № 8 дело 20175430200078

Решение № 111 дело 20175430200085          Мотиви № 111 дело 20175430200085

Протоколно определение № 220 дело 20175430200095

Решение № 115 дело 20175430200071

Решение № 120 дело 20175430200069

Протоколно определение № 254 дело 20175430200077

Решение № 121 дело 20175430200070

Решение № 117 дело 20175430200056

Протоколно определение № 254 дело 20175430200077

гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР