М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Бюджет на РС - Мадан
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Защита на личните данни
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Ноември и Декември 2019г.
Септември и Октомври 2019г.
Юли и Август 2019г.
Май и Юни 2019г.
Март и Април 2019г.
Януари и Февруари 2019г.
Ноември и Декември 2018г.
Октомври 2018г.
Август и Септември 2018г.
Юли 2018г.
Юни 2018г.
Май 2018г.
Март и Април 2018г.
Януари и Февруари 2018г.
Декември 2017г.
Ноември 2017г.
Септември и Октомври 2017г.
Юли и Август 2017г.
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ    Септември и Октомври 2017г.  
 Постановени съдебни актове за месец Септември и Октомври 2017г.

         

         ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Протоколно определение № 278 дело 20175430100154

Oпределение № 289 дело 20175430100222

Решение № 128 дело 20175430100290

Решение № 129 дело 20175430100165

Решение № 130 дело 20175430100166

Решение № 132 дело 20175430100331

Решение № 135 дело 20175430100334

Решение № 134 дело 20175430100049

Решение № 137 дело 20175430100335


Решение № 139 дело 20175430100178


Решение № 140 дело 20175430100185

Решение № 141 дело 20175430100014
Решение № 146 дело 20175430100374
Решение № 147 дело 20175430100375
Решение № 148 дело 20175430100376
Решение № 149 дело 20175430100216
Решение № 153 дело 20175430100273
Определение № 333 дело 20175430100341
Решение № 155 дело 20175430100181
  

          НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Присъда № 9 дело 20175430200109               Мотиви № 9 дело 20175430200109

Решение № 124 дело 20175430200063         
Мотиви № 124 дело 20175430200063

Протоколно определение № 279 дело 20175430200114

Протоколно определение № 286 дело 20175430200115

Решение № 127 дело 20175430200119

Присъда № 10 дело 20175430200096               
Мотиви № 10 дело 20175430200096

Решение № 131 дело 20175430200097            
Мотиви № 131 дело 20175430200097

Протоколно определение № 294 дело 20175430200125

Решение № 133 дело 20165430200227             Мотиви № 133 дело 20175430200227

Решение № 138 дело 20175430200089

Протоколно определение № 309 дело 20175430200133


гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР