М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Бюджет на РС - Мадан
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Защита на личните данни
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Ноември и Декември 2019г.
Септември и Октомври 2019г.
Юли и Август 2019г.
Май и Юни 2019г.
Март и Април 2019г.
Януари и Февруари 2019г.
Ноември и Декември 2018г.
Октомври 2018г.
Август и Септември 2018г.
Юли 2018г.
Юни 2018г.
Май 2018г.
Март и Април 2018г.
Януари и Февруари 2018г.
Декември 2017г.
Ноември 2017г.
Септември и Октомври 2017г.
Юли и Август 2017г.
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ    Ноември 2017г.  
 Постановени съдебни актове за месец Ноември 2017г.


         
          ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Oпределение № 334 дело 20165430100347

Решение № 156 дело 20175430100223

Решение № 157 дело 20175430100402

Решение № 158 дело 20175430100377

Решение № 159 дело 20175430100348

Oпределение № 341 дело 20175430100332

Oпределение № 355 дело 20175430100370

Решение № 165 дело 20175430100285

Решение № 164 дело 20175430100146

Протоколно определение № 363 дело 20175430100187

Решение № 174 дело 20175430100423

Решение № 175 дело 20175430100333

Решение № 176 дело 20175430100137

Решение № 177 дело 20175430100269

Решение № 164 дело 20175430100146

Решение № 179 дело 20175430100353

Протоколно определение № 346 дело 20175430100268

Протоколно определение № 363 дело 20175430100187

       НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Решение № 162 дело 20175430200113

Решение № 163 дело 20175430200083

Решение № 166 дело 20175430200111

Протоколно определение № 354 дело 20175430200106

Решение № 167 дело 20175430200118

Решение № 169 дело 20175430200100

Решение № 170 дело 20175430200124

Протоколно определение № 357 дело 20175430200117

Oпределение № 362 дело 20175430200108

Протоколно определение № 368 дело 20175430200143

Решение № 171 дело 20175430200102

Решение № 171 дело 20175430200102
Протоколно определение № 380 дело 20175430200134

Решение № 171 дело 20175430200102Решение № 178 дело 20175430200147гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР