М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Бюджет на РС - Мадан
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Защита на личните данни
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Ноември и Декември 2019г.
Септември и Октомври 2019г.
Юли и Август 2019г.
Май и Юни 2019г.
Март и Април 2019г.
Януари и Февруари 2019г.
Ноември и Декември 2018г.
Октомври 2018г.
Август и Септември 2018г.
Юли 2018г.
Юни 2018г.
Май 2018г.
Март и Април 2018г.
Януари и Февруари 2018г.
Декември 2017г.
Ноември 2017г.
Септември и Октомври 2017г.
Юли и Август 2017г.
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ    Декември 2017г.  
 Постановени съдебни актове за месец Декември 2017 г.

         
           ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Решение № 180 дело 20175430100231

Решение № 182 дело 20175430100049

Решение № 183 дело 20175430100014

Решение № 184 дело 20175430100195

Решение № 188 дело 20175430100167

Решение № 190 дело 20175430100397
Решение №195 дело 20175430100006          НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Присъда № 11 дело 20175430200026         Мотиви № 192 дело 20175430200149


Решение № 189 дело 20175430200136

Протоколно определение № 391 дело 20175430200139
Протоколно определение № 360 дело 2017543020016

Решение № 192 дело 20175430200149       Мотиви № 192 дело 20175430200149

Решение № 193 дело 20175430200094
Решение № 196 дело 20175430200116

Решение № 196 дело 20175430200116Решение № 197 дело 20175430200138


гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР