М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Бюджет на РС - Мадан
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Защита на личните данни
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Януари и Февруари 2020г.
Ноември и Декември 2019г.
Септември и Октомври 2019г.
Юли и Август 2019г.
Май и Юни 2019г.
Март и Април 2019г.
Януари и Февруари 2019г.
Ноември и Декември 2018г.
Октомври 2018г.
Август и Септември 2018г.
Юли 2018г.
Юни 2018г.
Май 2018г.
Март и Април 2018г.
Януари и Февруари 2018г.
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ    Януари и Февруари 2018г.  
 Постановени съдебни актове за месец Януари и Февруари 2018г.


          ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Решение № 2 дело 20175430100304
Определение № 2 дело 20175430100379
Решение № 4 дело 20175430100463
Решение № 5 дело 20175430100452
Решение № 11 дело 20175430100270
Решение № 12 дело 20175430100422
Решение № 13 дело 20175430100467
Решение № 15 дело 20165430100370
Решение № 22 дело 20165430100347
Решение № 21 дело 20175430100420
Решение № 23 дело 20175430100220
Решение № 24 дело 20175430100350
Решение № 19 дело 20175430100351
Решение № 25 дело 20185430100025
Решение № 28 дело 20175430100230
Решение № 29 дело 20175430100302
Решение № 30 дело 20185430100048
Решение № 39 дело 20175430100229
         НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Решение № 1 дело 20175430200161
Решение № 160 дело 20175430200135       Мотиви № 160 дело 20175430200135
Решение № 3 дело 20175430200154
Решение № 6 дело 20175430200140
Протоколно определение № 10 дело 20185430200005
Протоколно определение № 11 дело 20185430200006
Протоколно определение № 13 дело 20175430200169
Решение № 9 дело 20175430200129
Протоколно определение № 16 дело 20175430200144
Протоколно определение № 18 дело 20175430200168
Присъда № 12 дело 20175430200155         Мотиви № 12 дело 20175430200155
Протоколно определение № 20 дело 20185430200021
Протоколно определение № 27 дело 20185430200025
Решение № 14 дело 20175430200165
Решение № 26 дело 20175430200158
Решение № 27 дело 20175430200160
Решение № 35 дело 20175430200142

гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР