М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Бюджет на РС - Мадан
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Защита на личните данни
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Януари и Февруари 2020г.
Ноември и Декември 2019г.
Септември и Октомври 2019г.
Юли и Август 2019г.
Май и Юни 2019г.
Март и Април 2019г.
Януари и Февруари 2019г.
Ноември и Декември 2018г.
Октомври 2018г.
Август и Септември 2018г.
Юли 2018г.
Юни 2018г.
Май 2018г.
Март и Април 2018г.
Януари и Февруари 2018г.
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ    Март и Април 2018г.  
 Постановени съдебни актове за месец Март и Април 2018г.

         
          ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Решение № 33 дело 20175430100283
Решение № 34 дело 20175430100279
Решение № 36 дело 20175430100280
Решение № 37 дело 20185430100062
Решение № 38 дело 20175430100282
Протоколно определение № 67 дело 20185430100047
Решение № 40 дело 20175430100258
Решение № 44 дело 20175430100250
Протоколно определение № 88 дело 20175430100417
Решение № 49 дело 20185430100101
Решение № 50 дело 20185430100063
Решение № 51 дело 20185430100041
Решение № 62 дело 20175430100351
Решение № 66 дело 20185430100003
Решение № 67 дело 20175430100373
Протоколно определение № 105 дело 20175430100464
Решение № 68 дело 20175430100278
Решение № 69 дело 20175430100138
Решение № 71 дело 20175430100329
 

 
         НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Решение № 41 дело 20175430200146
Протоколно определение № 64 дело 20185430200040
Решение № 42 дело 20175430200172
Решение № 43 дело 20185430200011
Присъда № 1 дело 20175430200106         Мотиви № 1 дело 20175430200106
Решение № 47 дело 20185430200047
Решение № 63 дело 20185430200012
Решение № 65 дело 20185430200022
Решение № 64 дело 20185430200030

гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР