М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Бюджет на РС - Мадан
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Защита на личните данни
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Януари и Февруари 2020г.
Ноември и Декември 2019г.
Септември и Октомври 2019г.
Юли и Август 2019г.
Май и Юни 2019г.
Март и Април 2019г.
Януари и Февруари 2019г.
Ноември и Декември 2018г.
Октомври 2018г.
Август и Септември 2018г.
Юли 2018г.
Юни 2018г.
Май 2018г.
Март и Април 2018г.
Януари и Февруари 2018г.
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ    Май 2018г.  
 Постановени съдебни актове за месец Май 2018г.


          ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Протоколно определение № 111 дело 20185430100051
Решение № 70 дело 20175430100281
Решение № 72 дело 20175430100294
Решение № 75 дело 20185430100065
Решение № 77 дело 20175430100307
Решение № 80 дело 20175430100289
Решение № 81 дело 20185430100082
Решение № 82 дело 20185430100087
Решение № 83 дело 20185430100103
Решение № 85 дело 20185430100080
Определение № 132 дело 20185430100164


Решение № 85 дело 20185430100080

         НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Разпореждане № 412 дело 20185430100053
Решение № 52 дело 20185430200031           Мотиви № 52 дело 20185430200031
Решение № 53 дело 20185430200032           Мотиви № 53 дело 20185430200032
Решение № 73 дело 20185430200033
Решение № 74 дело 20185430200034
Решение № 76 дело 20175430200159
Протоколно определение № 113 дело 20185430200045
Протоколно определение № 117 дело 20185430200046
Протоколно определение № 119 дело 20185430200009
Присъда № 2 дело 20175430200126             Мотиви № 2 дело 20175430200126
Присъда № 4 дело 20175430200128             Мотиви № 4 дело 20175430200128
Решение № 86 дело 20185430200027

гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР