М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Бюджет на РС - Мадан
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Защита на личните данни
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Януари и Февруари 2020г.
Ноември и Декември 2019г.
Септември и Октомври 2019г.
Юли и Август 2019г.
Май и Юни 2019г.
Март и Април 2019г.
Януари и Февруари 2019г.
Ноември и Декември 2018г.
Октомври 2018г.
Август и Септември 2018г.
Юли 2018г.
Юни 2018г.
Май 2018г.
Март и Април 2018г.
Януари и Февруари 2018г.
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ    Юни 2018г.  
 Постановени съдебни актове за месец Юни 2018г.

         
          ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Решение № 87 дело 20185430100031
Решение № 88 дело 20185430100030
Решение № 89 дело 20185430100032
Решение № 90 дело 20185430100033
Решение № 91 дело 20185430100034
Решение № 92 дело 20175430100275
Решение № 94 дело 20185430100067
Решение № 95 дело 20185430100075
Решение № 98 дело 20175430100063
Решение № 101 дело 20175430100340
Решение № 102 дело 20175430100391
Решение № 106 дело 20185430100172         НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Протоколно определение № 134 дело 20185430200064
Протоколно определение № 135 дело 20185430200066
Присъда № 5 дело 20175430200058             Мотиви № 5 дело 20175430200058
Решение № 96 дело 20175430200173
Решение № 97 дело 20175430200166
Протоколно определение № 155 дело 20185430200074
Решение № 99 дело 20185430200018
Присъда № 6 дело 20185430200067             Мотиви № 6 дело 20185430200067
Протоколно определение № 162 дело 20185430200023
Решение № 104 дело 20185430200036

гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР