М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Бюджет на РС - Мадан
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Защита на личните данни
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Януари и Февруари 2020г.
Ноември и Декември 2019г.
Септември и Октомври 2019г.
Юли и Август 2019г.
Май и Юни 2019г.
Март и Април 2019г.
Януари и Февруари 2019г.
Ноември и Декември 2018г.
Октомври 2018г.
Август и Септември 2018г.
Юли 2018г.
Юни 2018г.
Май 2018г.
Март и Април 2018г.
Януари и Февруари 2018г.
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ    Юли 2018г.  
 Постановени съдебни актове за месец Юли 2018г.

        
          ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
Решение № 107 дело 20175430100461
Решение № 110 дело 20185430100173
Решение № 108 дело 20185430100018
Решение № 114 дело 20175430100275
Решение № 115 дело 20185430100105
Протоколно определение № 181 дело 20175430100156
Решение № 120 дело 20175430100048
Решение № 121 дело 20185430100221
Решение № 122 дело 20185430100228
Решение № 123 дело 20185430100109
Решение № 124 дело 20185430100150

 
 
                 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Решение № 113 дело 2018543020055
Протоколно определение № 177 дело 20185430200068
Решение № 117 дело 20185430200003
Протоколно определение № 175 дело 20185430200073
Решение № 105 дело 20185430200069                 Мотиви № 105 дело 20185430200069
Протоколно определение № 178 дело 20185430200071
Протоколно определение № 179 дело 20185430200079


гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР