М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Информационен бюлетин
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Бюджет на РС - Мадан
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 Съдебен район Смолян  
 Съдебен район Смолян

Административен съд Смолян
http://www.ac-smolian.org

Окръжен съд Смолян
http://smolyandc.judiciary-bg.org

Районен съд Смолян
http://www.smolyanrc.court-bg.org 

Районен съд Мадан
http://www.madan.court-bg.org 

Районен съд Златоград
http://zlatograd.judiciary-bg.org

Районен съд Девин
http://www.devin.court-bg.org 

Районен съд Чепеларе
http://www.chepelare.court-bg.org гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР