М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Бюджет на РС - Мадан
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Защита на личните данни
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 РАЙОНЕН СЪД МАДАН    Годишен доклад  
 ГОДИШЕН ДОКЛАД

Отчет за дейността на

Районен съд Мадан

през 2018г.

 


Отчет за дейността на

Районен съд Мадан

през 2017г.


Отчет за дейността на

Районен съд Мадан

през 2016г.
Отчет за дейността на

Районен съд Мадан

през 2015г.Отчет за дейността на

Районен съд Мадан

през 2014г.

 


 

Отчет за дейността на

Районен съд Мадан

през 2013г. 


  

Отчет за дейността

на

Районен съд Мадан

 през 2012г.гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР