М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд Мадан
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
ЗА ГРАЖДАНИ
Единен портал за електронно правосъдие
Информационен бюлетин
Обяви / Съобщения
Свободни работни места
Вътрешни правила
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Съдебни заседатели
Указател
Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Съдебен район Смолян
 Районен съд Мадан    Годишен доклад  
 ГОДИШЕН ДОКЛАД

Отчет за дейността на

Районен съд Мадан

през 2016г.

Отчет за дейността на

Районен съд Мадан

през 2015г.Отчет за дейността на

Районен съд Мадан

през 2014г.

 


 

Отчет за дейността на

Районен съд Мадан

през 2013г. 


  

Отчет за дейността

на

Районен съд Мадан

 през 2012г.

 


   

Отчет за дейността на

Районен съд Мадан

 през 2011г.

 гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 21 17, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР