М Районен съд
адан
 Бързи 
Връзки
Ok
РАЙОНЕН СЪД МАДАН
История
Служби
Контакти
Структура
График на съдебните заседания
Обявления за публична продан
Тарифа за държавните такси, вътрешни правила
Вътрешни правила
Обяви / Съобщения
Единен портал за електронно правосъдие
Бюджет на РС - Мадан
Достъп до обществена информация
Годишен доклад
ЗА СЛУЖИТЕЛИ
Удостоверяващи органи
Съдебни заседатели
Вещи лица
Свободни работни места
Защита на личните данни
Вашите права в ЕС - Информация и процедури
ЗА ГРАЖДАНИ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Регистър и декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
Съдебен район Смолян
 РАЙОНЕН СЪД МАДАН    История  
 История на Районен съд Мадан

     На 12.09.1956 год. в гр.Мадан е открит Народен съд със заповед №1286 от 30.07.1956г.
     До 1959 год. в съда са работили само 9 служители. През 1960 год. служителите вече са 10 души , от които 1 съдия, съдия-изпълнител, З секретари, 2 деловодители, архивар, прислужник и призовкар.

     През 1971 год. Народния съд е преименуван в Районен съд и продължава да съществува и до днес.

      До 1992 год. в Районния съд е работил само един съдия, изпълняващ всички функции - разглеждане на граждански и наказателни дела, изповядване на нотариални сделки, след което от м.декември 1992 год. е отпусната и втора бройка за районен съдия и до момента работят двама съдии. 

     До м.декември 2003 год. съдия изпълнителя изпълнява функциите и на съдия по вписванията, но от м.януари 2004 г. е отпуснта нова бройка за съдия по вписванията.

     Към 2018 г. щатното разписание на Районен съд гр. Мадан е 17 бройки от които към момента 17 заети, в т.ч  2 магистрати, 1 държавен съдебен изпълнител, 1 съдия по вписванията и 13  съдебни служители.

     Съдебната администрация включва: административен секретар, главен счетоводител, системен администратор, деловодители, съдебни секретари, призовкар, персонал по подръжката и чистач.


През периода 1956 год. - 2018 год.в Районен съд гр.Мадан са работили следните съдии:

БОРИС ПЕЦАНОВСКИ
от септември 1959 год. до ноември 1960 год.
ВАСИЛ ИВАНОВ МИРЧЕВ
от февруари 1961 год. до март 1962 год.
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
от юли 1962 год. до юни 1964 год.
НИКОЛА ХРИСТОВ КРЪСТЕВ
от юли 1964 год. до ноември 1967 год.
КИРИЛ АСЕНОВ ИВАНОВ
от август 1968 год. до януари 1970 год.
ЦВЕТАН СЪБЕВ
от февруари 1970 год. до декември 1972 год.
БОГДАНА ХЕКИМОВА
от януари 1973 год. до декември 1973 год.
ДИМИТЪР БУДАКОВ
от януари 1974 год. до юли 1975 год.
ЕВГЕНИЯ АСЕНОВА ХАЙВАЗОВА
от август 1975 год. до май 1976 год.
ЙОВА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
от юни 1981 год. до август 1984 год.
МАРИЯ ВАСИЛЕВА КУЗМАНОВА
от септември 1984год. до януари 1991год.
КИРИЛ ДАВИДОВ ПАВЛОВ
от декември 1992 год. до февруари 1993 год.
РУСКО ГЕОРГИЕВ КАЦАРОВ
от декември 1993 год, до юли 1995 год.
СЕМИР СЛАВОВ БОЗОВ
от ноември 1994 год. до януари 2000 год.
МИНКА ИЛИЕВА ШУКЕРОВА
от февруари 1991 год. до декември 2007 год.
ПЕТЪР ХРИСТОВ МАРГАРИТОВ
от май 2008г. до април 2012г.
АНГЕЛ ФЕБОВ ПАВЛОВ
от август 2012г. до април 2013г.

НИКОЛАЙ ЗАХАРИЕВ ПЕТРОВ
от април 2015г. до май 2016г.

ДИНКО КАРАМФИЛОВ ХАДЖИЕВ
от юли 1998 год. и понастоящем

ДИМИТЪР ИВАНОВ СТРАТИЕВ

от 02 декември 2016г. до 30 април 2019г.

ВОЛОДЯ ЯНКОВ ЯНКОВ  

от 30 април 2019г.


Председател на Районен съд  МАДАН
гр. Мадан, ул. "Обединение" №8, тел.: 0308/ 2 34 97, факс: 0308/ 2 21 17  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР